Verze z 1. 3. 2015, 15:09, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (GRIM_Josef_1852-1923)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

GRIM Josef 1852-1923

Z Personal
Josef GRIM
Narození 1852
Úmrtí 1923
Povolání

65- Literární historik, kritik nebo teoretik

61- Pedagog


Josef GRIM