Verze z 1. 3. 2015, 14:09, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (GRIM_Leopold_1689-1759)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

GRIM Leopold 1689-1759

Z Personal
Leopold GRIM
Narození 1689
Úmrtí 1759
Povolání

56- Filozof 49- Náboženský nebo církevní činitel

63- Spisovatel


Leopold GRIM