Verze z 1. 3. 2015, 15:05, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (GROSS_Emanuel_13.12.1868-7.12.1928)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

GROSS Emanuel 13.12.1868-7.12.1928

Z Personal
Emanuel GROSS
Narození 13.12.1868
Úmrtí 7.12.1928
Povolání 21- Odborník rostlinné výroby


Emanuel GROSS