Verze z 18. 5. 2021, 14:04, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

GRUBER Václav Leopold 24.9.1814-30.9.1890

Z Personal
Václav Leopold GRUBER
Narození 24.9.1814
Místo narození Krukanice (u Pernarce, okres Plzeň-sever)
Úmrtí 30.9.1890
Místo úmrtí Vídeň (Rakousko)
Povolání 15- Lékaři
Citace Biografický slovník českých zemí 20, Praha 2017, s. 778-779

GRUBER, Václav Leopold (též Wenzel, Věnceslav Leopoľdovič), * 24. 9. 1814 Krukanice (u Pernarce, okres Plzeň-sever), † 30. 9. 1890 Vídeň (Rakousko), lékař anatom

Syn sloužících na krukanickém zámečku patřícímu tepelskému klášteru. V Praze navštěvoval staroměstské gymnázium, filozofii a od 1834/35 lékařskou fakultu pražské univerzity, kde se už před chirurgickou promocí (1842) věnoval anatomii a od 1843 pracoval jako prosektor J. Hyrtla. Po obhájení disertace o anatomii podvojné zrůdy dosáhl titulu doktora medicíny (1844); po Hyrtlově odchodu se 1845 ucházel o profesuru anatomie nejprve v Praze (přednost dostal V. Bochdalek), poté v Innsbrucku a Lublani.

Obrat přinesla 1846 návštěva petrohradského profesora chirurgie N. I. Pirogova v Praze; na jeho přímluvu byl G. na jaře 1847 přijat do Imperátorské lékařsko-chirurgické akademie v Petrohradě na místo prvního prosektora pro normální i patologickou anatomii. Po balzamování těla cara Mikuláše I. 1855 uveřejnil v odborném časopise pitevní protokol a byl za to uvězněn. Ředitelem ústavu praktické anatomie v Petrohradě byl jmenován 1856, profesorem 1858. Publikoval více než pět set titulů z normální, srovnávací i patologické anatomie. Při odchodu do výslužby byl oceněn zlatou medailí s věnováním „Učiteli 8 000 ruských lékařů“ a jmenován čestným ředitelem Anatomického muzea, jež sám založil. 1887 odešel do Vídně, kde byl pochován na hřbitově v Döblingu. Svoji knihovnu anatomické a chirurgické literatury odkázal pražskému Anatomickému ústavu.

D: soupis in: Verzeichniss der 1844–1887 veroeffentlichten Schriften von Dr. W. Gruber, St. Petersburg 1887.

L: ČLČ 11, 1872, s. 176; Kurzer Bericht ueber die Feier des vierzigjaehrigen Dienst-Jubilaeums des Dr. Med et Chir. Wenzel G., am 16/28 April 1887, St. Petersburg 1888; H. Rex, Wenzel G., in: Prager Medizinische Wochenschrift 15 (41), 1890, s. 515; OSN 10, s. 533; AČL, s. 379–380; O. Matoušek, Lékaři a přírodovědci doby Purkyňovy, 1954, s. 147–152; ÖBL 2, s. 84; J. Kos – L. Kos, Anatom Václav Leopoldovič G., představitel popisné anatomie minulého století, in: Plzeňský lékařský sborník 24, 1964, s. 185–189; Koerting, s. 98; L. Hlaváčková, Příspěvky k dějinám česko- -ruských lékařských vztahů v prvé polovině 19. století, Část III. Styky českých a ruských lékařů v oblasti vědecké, in: Sborník lékařský 80, 1978, s. 86–95; BL 1, s. 101–102; O. Naňka, V. L. G. (1814–1890), in: ČLČ 154, 2015, s. 95–97.

P: Archiv UK, Praha, katalogy studia z let 1833–1842, Matricula facultatis medicae Pragensis ab anno 1784 (M 64), s. 88, 97; Archiv Anatomického ústavu 1. LF UK, Praha, G. knihovna.

Pavel Čech