Verze z 14. 12. 2019, 15:10, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

GRUSS Anton 23.7.1803-22.7.1872

Z Personal
Anton GRUSS
Narození 23.7.1803
Místo narození Pšov (u Podbořan)
Úmrtí 22.7.1872
Místo úmrtí Vídeň (Rakousko)
Povolání 76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik
Citace Biografický slovník českých zemí 20, Praha 2017, s. 797

GRUSS, Anton (též Antonín), * 23. 7. 1803 Pšov (u Podbořan), † 22. 7. 1872 Vídeň (Rakousko), malíř

Syn z početné rodiny Johanna G. a jeho manželky Rosalie, roz. Novákové, bratr malíře Johanna G. (1790–1855), u něhož se naučil základům malby. Od 1825 studoval na pražské akademii, kde byl žákem F. Tkadlíka, poté se dále vzdělával na studijních cestách v Německu a Itálii. Od 1838, kdy se vrátil do Prahy, maloval oltářní obrazy poplatné Tkadlíkovu eklekticismu pro venkovské farní kostely (Čakovice /dnes Praha/, Stračov /u Hradce Králové/), zámecké kaple (Krukanice /u Stříbra/), restauroval oltářní obrazy v Ústí nad Labem, Jirkově (u Chomutova), Červeném Hrádku (Jirkov), Kadani ad. Věnoval se i krajinomalbě a portrétu, vystavoval rovněž miniaturní podobizny. V literatuře bývají některé G. práce zaměňovány s díly jeho bratra Johanna. V závěru života G. působil řadu let ve Vídni jako učitel ve službách šlechtické rodiny Harrachů, která ho povýšila do funkce ředitele své rodinné galerie, G. kromě nových akvizic prováděl katalogizaci a konzervaci této sbírky.

D: Verzeichniss der gräflich Harrach’schen Gemälde-Gallerie zu Wien, Wien 1856.

L: Bohemia 14. 10. 1847, s. 4; ADB 10, s. 66; Thieme-Becker 15, s. 153; OSN 10, s. 545; OSND 2/2, s. 951; Toman 1, s. 277; ÖBL 2, s. 95; BL 1, s. 485; Czeike 2, s. 627; L. Sršeň – O. Trmalová, Malované miniaturní portréty. Sbírka oddělení starších českých dějin Národního muzea, 2005, rejstřík; T. Horák, Výtvarní umělci, umělečtí řemeslníci a výrobci hudebních nástrojů v Litoměřicích 16.–19. století, 2007, s. 96.

P: SOA, Litoměřice, sbírka matrik, matrika řkt. f. ú. Pšov L 126/5, N, O, Z 1784–1806, obr. 22.

Marie Makariusová