Verze z 14. 12. 2019, 15:21, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

GRYLLUS z Gryllova Jan ml. 11.2.1568-1599

Z Personal
Jan ml. GRYLLUS z Gryllova
Narození 11.2.1568
Místo narození Rakovník
Úmrtí 1599
Místo úmrtí Rakovník
Povolání 63- Spisovatel
Citace Biografický slovník českých zemí 20, Praha 2017, s. 801

GRYLLUS z Gryllova, Jan ml. (též GRILL z Grillova), * 11. 2. 1568 Rakovník, † 1599 Rakovník, básník

Syn Jana st. G. (1525–1597) a bratr Matyáše G. (1551–1611). Partikulární studia absolvoval na lounské latinské škole. Na jaře 1590 se stal alumnem koleje Národa českého na pražské utrakvistické univerzitě. Na ní 1591 dosáhl bakalářského gradu a 1593 titulu mistra svobodných umění. Ještě za studií začal působit na partikulárních školách, od 1591 v Německém (dnes Havlíčkově) Brodě, od 1593 v Praze na Malé Straně u sv. Mikuláše. 1595/96 byl rektorem žatecké latinské školy. 1594 a 1595 figuroval jako jeden z kandidátů na profesorské místo na pražské univerzitě, nezískal je však. 1596 školskou službu opustil a vrátil se do Rakovníka, kde se 1596 oženil s Ludmilou, vdovou po movitém soukeníkovi Šimonu Rejčkovi. Živil se obchodem se suknem. V devadesátých letech 16. století byl G. velmi aktivní jako humanistický básník. Většina jeho děl má příležitostnou povahu. Svoji knihovnu a čtyři sta kop míšeňských odkázal bratru Matyášovi.

L: J. Ch. Adelung, Fortsetzung und Ergänzungen zu Christian Gottlieb Jöchers allgemeinen Gelehrten-Lexicon 2, C–I, Leipzig 1787, sl. 1642–1643; Z. Winter, O dětech, jako byly v 16. století, in: Osvěta 16, 1886, s. 688; týž, O životě na vysokých školách pražských knihy dvoje. Kulturní obraz 15. a 16. století, 1899, s. 124, 128; týž, Život a učení na partikulárních školách v Čechách v XV. a XVI. století, kulturně-historický obraz, 1901, s. 383; F. Levý, Dějiny města Rakovníka, 1896, s. 199–200; K. Hrdina, Ohlasy horatiovské u našich latinských humanistů 16. století, in: Listy filologické 63, 1936, s. 48, 50; RHB 3, s. 232–236.

P: Archiv UK, Praha, A13a, fol. 283r, 300r; MZA, Brno, Cerroni I 105, fol. 201r – 202v.

Martin Holý