Verze z 1. 3. 2015, 15:05, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (GRYLLUS_z_Gryllova_Jan_ml._11.2.1568-1599)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

GRYLLUS z Gryllova Jan ml. 11.2.1568-1599

Z Personal
Jan ml. GRYLLUS z Gryllova
Narození 11.2.1568
Úmrtí 1599
Povolání 63- Spisovatel


Jan ml. GRYLLUS z Gryllova