GRYLLUS z Gryllova Matyáš 1551-2.9.1611: Porovnání verzí

Z Personal
(GRYLLUS_z_Gryllova_Matyáš_1551-2.9.1611)
 
Řádka 12: Řádka 12:
  
 
| jiná jména =  
 
| jiná jména =  
}}<br/><br/>Matyáš GRYLLUS z Gryllova
+
}}
 +
 
 +
'''GRYLLUS z Gryllova, Matyáš''' ''(též GRILL z Grillova, GRYL, Matěj), * 1551 Rakovník, † 2. 9. 1611 Žatec, spisovatel, pedagog, teolog''
 +
 
 +
Syn Jana st. G. (1525–1597), bratr Jana ml. G. (1568–1599). Studoval v rodišti, později na pražské utrakvistické univerzitě, kde se stal 1570 bakalářem a teprve 1576 mistrem sedmera svobodných umění. Již 1571 odešel za dalšími studiemi do Wittenbergu. Po návratu do Čech od 1573 působil jako rektor pražské svatohavelské školy. 1574 se zdržoval ve Slaném, 1575 byl představeným lounské latinské školy, 1576 rektorem v Táboře. Po získání magisterského titulu na pražské utrakvistické univerzitě se stal jejím profesorem. (Vykládal kromě jiného Aristotela a Cicerona.) Zastával na ní i některé akademické úřady, např. 1577/78 probošta koleje Karla IV. Na pražské univerzitě ale dlouho nezůstal. 1580–81 pobýval jako hofmistr Jeronýma Šlika v zahraničí, např. v Ženevě a Basileji. Spolu se svým svěřencem se současně věnoval studiu teologie. Po návratu do Prahy – ze Šlikových služeb vystoupil zřejmě v červnu 1581 – G. znovu vyučoval na pražské utrakvistické univerzitě, vykládal Aristotela, Horatia či Porfyria. Zastával též úřad děkana artistické fakulty. Již 1582 ale univerzitu znovu opustil a stal se nástupcem Jana Strialia v úřadě radního písaře v Žatci. 1583 se tam oženil s Annou, vdovou po mistru Jakubu Strabonovi. 1597 se za Žatec účastnil jednání zemského sněmu. Byl také členem komise, která se zabývala porovnáním městských práv s právem zemským. G., člen jednoty bratrské, byl podobně jako otec literárně činný. Napsal několik českých (nejdůležitější ''O kometách'', 1578) i latinských spisů a řadu drobných příspěvků.
 +
 
 +
'''L:''' J. Ch. Adelung, Fortsetzung und Ergänzungen zu Christian Gottlieb Jöchers allgemeinen Gelehrten-Lexicon 2, Leipzig 1787, sl. 1643; J. Smolík, Mathematikové v Čechách od založení university Pražské až do počátku tohoto století 1, od r. 1348–1622, 1865, s. 84–85; Album academiae vitebergensis II, 1560–1602, Hallis 1894, s. 196; Jireček, s. 208–209; W. Katzerowsky, Nekrologium der Stadt Saaz von 1500–1887. Ein Beitrag zur Geschichte der Stadt Saaz, 1888, s. 16; F. Menčík, Studenti z Čech a Moravy ve Witemberku od r. 1502 až do 1602, in: ČČM 71, 1897, s. 262; Z. Winter, Kulturní obraz českých měst: život veřejný v XV. a XVI. věku 2, 1892, s. 147, 580; OSN 10, s. 551; Z. Winter, Děje vysokých škol pražských od secessí cizích národů po dobu bitvy bělohorské (1409–1622), 1897, s. 70; týž, O životě na vysokých školách pražských knihy dvoje. Kulturní obraz XV.–XVI. století, 1899, s. 76, 183, 362, 515, 543, 575; F. Levý, Dějiny města Rakovníka, 1896, s. 199; Z. Winter, Život a učení na partikulárních školách v Čechách v XV. a XVI. století, 1901, s. 760, 783; A. Truhlář, Dodatky a opravy k biografiím starších spisovatelů českých, in: ČČM 87, 1913, s. 170; F. Štědrý, Dějiny města Loun, 1930, s. 54; Die Matrikel der Universität Ba - s el II. 1532/33–1600/01, H. G. Wackernagel (ed.), Basel 1956, s. 288; Le livre du recteur de l’Académie de Genève (1559–1878) 1–6, S. Stelling-Michaud et alii (eds.), Genève 1959–1980 (zde 1, s. 105; 6, s. 549); O. Odložilík, Jednota bratrská a reformovaní francouzského jazyka, Philadelphia 1964, s. 13, 17–18; RHB 2, s. 238–240; 5, s. 65 (se soupisem díla); Manuál rektora se jmény studentů zapsaných v ztracené matrice UK v Praze v letech 1560–82. Poznamenání jmen profesorův a jiných preceptorův v učení pražském z roku 1604, K. Beránek (ed.), 1, 1981, s. 50, 114; Svědectví z morového času. Kniha svědeckých výpovědí u městského soudu v Žatci z let 1580–1587, B. Roedl (ed.), 2003, s. XL; Hieronymus der Ältere Schlick. Das Tagebuch. Eine Selbstdarstellung aus den Jahren 1580–1582, M. Durajová – R. Smíšek (eds.), 2008, passim; V. Pumprla, Knihopisný slovník českých, slovenských a cizích autorů 16.–18. století, 2011, s. 386–388; www.knihopis.org (K02792, K03524-3525, stav k 1. 8. 2016).
 +
 
 +
'''P:''' MZA, Brno, Cerroni I, s. 105, fol. 205r-207r; David Crinitus z Hlaváčova, Canticum canticorum pro honore coniugii… M. Matthiae Grylli Raconensis sponsi et honestae matronae Annae Straboniae celebrati Zatecii pridie Nonarum Iulii Anno Christi 1583, Pragae 1583 (NK ČR, Praha, sign. 52 C 15, přív. 18).
 +
 
 +
Martin Holý
  
== Literatura ==
 
BL I, 486; KM 1962/říjen; RHB 2, 238-241; RSN III, 513; KSN IV, 564; OSN 10, 551; Vetter; BSOL, 33;
 
 
[[Kategorie:C]]
 
[[Kategorie:C]]
 
[[Kategorie:61- Pedagog]]
 
[[Kategorie:61- Pedagog]]

Verze z 15. 5. 2019, 15:25

Matyáš GRYLLUS z Gryllova
Narození 1551
Místo narození Rakovník
Úmrtí 2.9.1611
Místo úmrtí Žatec
Povolání

61- Pedagog 63- Spisovatel 1- Matematik

9- Astronom nebo astrolog

GRYLLUS z Gryllova, Matyáš (též GRILL z Grillova, GRYL, Matěj), * 1551 Rakovník, † 2. 9. 1611 Žatec, spisovatel, pedagog, teolog

Syn Jana st. G. (1525–1597), bratr Jana ml. G. (1568–1599). Studoval v rodišti, později na pražské utrakvistické univerzitě, kde se stal 1570 bakalářem a teprve 1576 mistrem sedmera svobodných umění. Již 1571 odešel za dalšími studiemi do Wittenbergu. Po návratu do Čech od 1573 působil jako rektor pražské svatohavelské školy. 1574 se zdržoval ve Slaném, 1575 byl představeným lounské latinské školy, 1576 rektorem v Táboře. Po získání magisterského titulu na pražské utrakvistické univerzitě se stal jejím profesorem. (Vykládal kromě jiného Aristotela a Cicerona.) Zastával na ní i některé akademické úřady, např. 1577/78 probošta koleje Karla IV. Na pražské univerzitě ale dlouho nezůstal. 1580–81 pobýval jako hofmistr Jeronýma Šlika v zahraničí, např. v Ženevě a Basileji. Spolu se svým svěřencem se současně věnoval studiu teologie. Po návratu do Prahy – ze Šlikových služeb vystoupil zřejmě v červnu 1581 – G. znovu vyučoval na pražské utrakvistické univerzitě, vykládal Aristotela, Horatia či Porfyria. Zastával též úřad děkana artistické fakulty. Již 1582 ale univerzitu znovu opustil a stal se nástupcem Jana Strialia v úřadě radního písaře v Žatci. 1583 se tam oženil s Annou, vdovou po mistru Jakubu Strabonovi. 1597 se za Žatec účastnil jednání zemského sněmu. Byl také členem komise, která se zabývala porovnáním městských práv s právem zemským. G., člen jednoty bratrské, byl podobně jako otec literárně činný. Napsal několik českých (nejdůležitější O kometách, 1578) i latinských spisů a řadu drobných příspěvků.

L: J. Ch. Adelung, Fortsetzung und Ergänzungen zu Christian Gottlieb Jöchers allgemeinen Gelehrten-Lexicon 2, Leipzig 1787, sl. 1643; J. Smolík, Mathematikové v Čechách od založení university Pražské až do počátku tohoto století 1, od r. 1348–1622, 1865, s. 84–85; Album academiae vitebergensis II, 1560–1602, Hallis 1894, s. 196; Jireček, s. 208–209; W. Katzerowsky, Nekrologium der Stadt Saaz von 1500–1887. Ein Beitrag zur Geschichte der Stadt Saaz, 1888, s. 16; F. Menčík, Studenti z Čech a Moravy ve Witemberku od r. 1502 až do 1602, in: ČČM 71, 1897, s. 262; Z. Winter, Kulturní obraz českých měst: život veřejný v XV. a XVI. věku 2, 1892, s. 147, 580; OSN 10, s. 551; Z. Winter, Děje vysokých škol pražských od secessí cizích národů po dobu bitvy bělohorské (1409–1622), 1897, s. 70; týž, O životě na vysokých školách pražských knihy dvoje. Kulturní obraz XV.–XVI. století, 1899, s. 76, 183, 362, 515, 543, 575; F. Levý, Dějiny města Rakovníka, 1896, s. 199; Z. Winter, Život a učení na partikulárních školách v Čechách v XV. a XVI. století, 1901, s. 760, 783; A. Truhlář, Dodatky a opravy k biografiím starších spisovatelů českých, in: ČČM 87, 1913, s. 170; F. Štědrý, Dějiny města Loun, 1930, s. 54; Die Matrikel der Universität Ba - s el II. 1532/33–1600/01, H. G. Wackernagel (ed.), Basel 1956, s. 288; Le livre du recteur de l’Académie de Genève (1559–1878) 1–6, S. Stelling-Michaud et alii (eds.), Genève 1959–1980 (zde 1, s. 105; 6, s. 549); O. Odložilík, Jednota bratrská a reformovaní francouzského jazyka, Philadelphia 1964, s. 13, 17–18; RHB 2, s. 238–240; 5, s. 65 (se soupisem díla); Manuál rektora se jmény studentů zapsaných v ztracené matrice UK v Praze v letech 1560–82. Poznamenání jmen profesorův a jiných preceptorův v učení pražském z roku 1604, K. Beránek (ed.), 1, 1981, s. 50, 114; Svědectví z morového času. Kniha svědeckých výpovědí u městského soudu v Žatci z let 1580–1587, B. Roedl (ed.), 2003, s. XL; Hieronymus der Ältere Schlick. Das Tagebuch. Eine Selbstdarstellung aus den Jahren 1580–1582, M. Durajová – R. Smíšek (eds.), 2008, passim; V. Pumprla, Knihopisný slovník českých, slovenských a cizích autorů 16.–18. století, 2011, s. 386–388; www.knihopis.org (K02792, K03524-3525, stav k 1. 8. 2016).

P: MZA, Brno, Cerroni I, s. 105, fol. 205r-207r; David Crinitus z Hlaváčova, Canticum canticorum pro honore coniugii… M. Matthiae Grylli Raconensis sponsi et honestae matronae Annae Straboniae celebrati Zatecii pridie Nonarum Iulii Anno Christi 1583, Pragae 1583 (NK ČR, Praha, sign. 52 C 15, přív. 18).

Martin Holý