Verze z 7. 6. 2021, 13:18, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

GUDRICH Rudolf 10.3.1862-13.9.1937

Z Personal
Rudolf GUDRICH
Narození 10.3.1862
Místo narození Hrabyně (u Opavy)
Úmrtí 13.9.1937
Místo úmrtí Opava
Povolání 47- Představitel stran nebo hnutí po r. 1848
68- Redaktor nebo žurnalista
40- Hospodářství - ostatní
Citace Biografický slovník českých zemí 20, Praha 2017, s. 805

GUDRICH, Rudolf, * 10. 3. 1862 Hrabyně (u Opavy), † 13. 9. 1937 Opava, pedagog, redaktor, hasičský pracovník

Byl synem pekaře a starosty obce Jana G. a Karolíny, roz. Reichelové. Absolvoval německý učitelský ústav (k. k. Lehrerbildungsanstalt) v Opavě. Od 1882 učil v Kylešovicích (dnes Opava), kde se oženil s Marií, roz. Vajnarovou, a spolu vychovali početnou rodinu. 1887–1917 pracoval jako správce a řídící učitel čtyřtřídní obecné školy v Raduni (u Opavy) a 1917–27 se vrátil jako ředitel školy do Kylešovic. Odtud odešel do výslužby.

Nejprve cvičil v Sokole a hrál ochotnické divadlo. V Raduni působil v místní školní radě i v obecním výboru, založil zemědělské kasino a záložnu, stal se členem bílovecké okresní školní rady či rady dozorčí opavské ústřední záložny a funkcionářem dalších spolků. 1906 inicioval vznik Pěveckého sdružení slezských učitelů. 1909–18 zasedal jako poslanec slezského zemského sněmu zvolený za venkovskou kurii (obvod Opava a Bílovec). Po vzniku samostatné republiky předsedal Národnímu výboru tehdejšího okresu Opava-venkov.

G. proslul jako zakladatel českého hasičského hnutí ve Slezsku; od 1884 fungoval sbor dobrovolných hasičů v Kylešovicích (v němž byl zvolen náčelníkem a jednatelem) a 1889 další v Raduni. Několik sborů sdružil do Opavské hasičské župní jednoty, od 1893 prováděl inspekci sborů, 1895 inicioval Zemskou hasičskou jednotu slezskou a stal se jejím starostou, zasedal v Zemské hasičské podporovací pokladně a byl zvolen prezidentem Sdružení dobrovolného hasičstva slovanského v mocnářství rakousko-uherském (1912–18). Nejprve dopisoval do Opavského týdenníku. Kromě několika příruček pro hasiče napsal a v Opavě vlastním nákladem vydal třídílnou Kroniku obce Kylešovic (1932–1935). Už 1897 zahájil vydávání Věstníku hasičského, který třiadvacet let redigoval (od 1901 týdeník Slezský věstník, v němž publikovali také mladí akademici studující v Praze, 1913–19 Opavský věstník). Byl čestným členem Matice opavské a několika domácích i zahraničních hasičských jednot.

Od 1920 bydlel ve vlastním domě v Opavě, kde dožil; byl pohřben na městském hřbitově, hrob zdobí busta od Vincence Havla. 1927 slezské hasičstvo odhalilo na rodném domku G. pamětní desku, dále byl vybudován pomník v rodišti i Kylešovicích; v Opavě i Raduni nesou G. jméno ulice.

D: výběr: Návod hasičským činovníkům a obecním úřadům, jak vykonávati roční prohlídku, by se vypátraly vady ohněm nebezpečné, 1896; Rádce pro české hasičské sbory…, 1897 (2. vyd.); Vznik a vývoj politických stran ve Slezsku, 1924.

L: T. Krška, Hasičská kronika, 1898, s. 597–598, 602–603; V. Čepelák, Sedmdesát let R. G., in: Věstník Matice opavské 37, 1932, s. 60; Slezský věstník hasičský 1932, č. 5, příloha; tamtéž 1937, s. 193–196; A. K., Bratr čestný starosta R. G. – mrtev, in: Hasičská ochrana. Odborný list hasičský 36 (46), 1937, s. 350–351; Ficek 1, s. 39–41, 41–42 (dcera Emilie G.); Slezsko 6, s. 40–41; 20, s. 40; J. Gebauer, R. G. – zakladatel českého hasičstva ve Slezsku, in: Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy 24, 1998, č. 1, s. 28–29; J. Knapíková, Matice opavská. Spolek, osobnosti a národní snahy ve Slezsku 1877–1948, 2007, s. 226 a rejstřík; N. Pavelčíková, R. G. Muž, se kterým se doba snažila držet krok, 2007 (se soupisem literatury); táž, Volnočasové aktivity slezských učitelů na přelomu 19. a 20. století (na příkladu R. G.), in: Opava. Sborník k dějinám města 6, 2008, s. 17–20; L. Staňková, R. G., zakladatel českého hasičského hnutí ve Slezsku, 2008 (diplomová práce, Slezská univerzita, Opava); http://www.hrabyne.cz/informace-o-obci/osobnosti/ (stav k 2. 5. 2016).

P: ZA, Opava, fond R. G. 1876–1932 (inventář č. 1602 od E. Hájkové, 2008).

Gustav Novotný