Verze z 1. 3. 2015, 14:13, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (GUMP_(Gumpp)_Johann_Martin_II._26.7.1686)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

GUMP (Gumpp) Johann Martin II. 26.7.1686

Z Personal
Johann Martin II. GUMP (Gumpp)
Narození 26.7.1686
Povolání

45- Voják nebo partyzán

29- Stavař


Johann Martin II. GUMP (Gumpp)