Verze z 14. 6. 2021, 12:03, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

GUTH Otakar 9.5.1882-14.8.1943

Z Personal
Otakar GUTH
Narození 9.5.1882
Místo narození Lety (u Prahy)
Úmrtí 14.8.1943
Místo úmrtí Terezín
Povolání 63- Spisovatel
68- Redaktor nebo žurnalista
Citace Biografický slovník českých zemí 20, Praha 2017, s. 822

GUTH, Otakar (též Guth, Otto), * 9. 5. 1882 Lety (u Prahy), † 14. 8. 1943 Terezín, spisovatel, publicista, pracovník českožidovského hnutí

Syn obchodníka Leopolda G. a Vilemíny, roz. Fürthové. Maturoval na Akademickém gymnáziu v Praze, od 1901 studoval českou právnickou fakultu (JUDr. 1906); věnoval se advokacii. Působil jako funkcionář ve Svazu Čechů-Židů. Úvahami, medailony, povídkami přispíval do periodik Českožidovské listy, Rozvoj, Rozhledy, Čas ad. 1906 redigoval Kalendář česko-židovský (ve dvacátých a třicátých letech zasedal v jeho redakční radě) nebo Almanach k 50. výročí založení Spolku českých akademiků židů. Jako odpůrce sionismu se vyjadřoval k otázkám víry, antisemitismu, napsal řadu příspěvků o osobnostech spjatých s českožidovskými ideály; patřil ke stoupencům T. G. Masaryka. V beletrii navázal na dílo V. Rakouse; své živým jazykem psané humoresky G. zasadil na Berounsko a do okolí Dobřichovic, jejich hrdiny se staly rázovité postavy drobných židovských živnostníků. Povídky vycházely v časopisech i knižně.

G. se oženil 1914 v Praze s Hermínou, roz. Hellerovou. V červenci 1943 byl s manželkou deportován do terezínského ghetta, kde záhy nato zemřel.

D: Podstata židovství a jiné úvahy, 1925; Vzpomínky a úvahy. 1876–1926. Vydáno k jubileu padesátiletého trvání Akademického spolku Kapper v Praze, O. G. (ed.), 1926; Prosté povídky, 1933; Velkopodniky pana Filipa Basse a jiné historie, 1935; Starý dům, 1937; Historie a historky, 1937; Smrt Pavly Braunové a jiné povídky, 1938; Z kolotoče života, 1939.

L: J. Rokycana, Dr. O. G. (k jeho padesátce), in: Kalendář českožidovský 52, 1932–1933, 1932, s. 6–8; BJB, s. 73; Terezínská pamětní kniha 2, 1995, s. 1211; A. Mikulášek – V. Glosíková – A. B. Schulz a kol., Literatura s hvězdou Davidovou, 1998, s. 129–130; http://www.holocaust.cz/databazeobeti/obet/91277-otokar-guth (přístup 20. 9. 2016).

P: NA, Praha, židovské matriky, matrika Mníšek pod Brdy 1869–1924, kn. 1291, repr. 28; Policejní ředitelství I, konskripce, karton 148, obraz 465; Archiv UK, Praha, Matriky UK, inv. č. 2, Matrika doktorů české Karlo- -Ferdinandovy univerzity II. (1900–1908), s. 869.

Marie Makariusová