Verze z 10. 6. 2019, 17:45, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky) (Holoubková přesunul stránku GUTWEIN Jan Jiří 1650-29.5.1718 na GUTWEIN Johann Georg ?1650-29.5.1718 bez založení přesměrování)

GUTWEIN Johann Georg ?1650-29.5.1718

Z Personal
Johann Georg GUTWEIN
Narození ? 1650
Místo narození Řezno (Německo)
Úmrtí 29.5.1718
Místo úmrtí Brno
Povolání 76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik

GUTWEIN, Johann Georg (též GUTTWEIN), * asi 1650 Řezno (Německo), † 29. 5. 1718 Brno, malíř, mědirytec

O G. životě a tvorbě se dochovaly jen kusé informace. Pocházel z rodiny mědirytců, základní umělecké školení získal pravděpodobně v rodišti a z dnes nezjistitelných holandských a německých zdrojů. Pobýval zřejmě v Augsburgu, Ottensteinu v Horních Rakousích a potom ve Vídni. 1698–1714 žil v Moravském Krumlově, a to nejprve na lichtenštejnském zámku a od 1710 ve vlastním domě. V srpnu 1714 byl přijat za brněnského měšťana a bydlel v domě ve Veselé ulici, který si nejprve pronajal a 1717 zakoupil.

Věnoval se především rytinám, ale také olejomalbě, vynikal v raritních malbách optických klamů typu trompe-l’œil. Ačkoli o G. díle, k němuž náleží ještě několik návrhů efemérní architektury, nelze získat ucelený přehled, protože některé práce zůstaly neobjeveny a jiné definitivně ztraceny, zařadil se ve své době mezi žádané eklektiky a kompilátory. Drobným podílem přispěl k formování baroka na Moravě, kam přišel v době jeho uměleckého rozkvětu a nedostatku domácích výtvarníků. Mědirytině se věnoval také Wenzel Daniel, patrně G. syn, který působil v Brně během dvacátých let 18. století.

D: výběr, olejomalby: Moravský Krumlov – pohled na město od jihovýchodu, asi 1700; Umučení sv. Bartoloměje, oltářní obraz, kostel sv. Bartoloměje, Svatá trojice, tamtéž, obojí 1702; čtyři quodlibety (trompe-l’œil): Loutnista; Dostaveníčko (státní zámek Milotice); Namlouvání; Tanec (Moravská galerie, Brno). Mědirytiny: Panna Maria Těšitelka ze soupisu zemřelých, 1715; Panna Maria s Ježíškem, sv. Monikou a prosebníky; sedm listů k narození prince Leopolda (s J. Ch. Laidigem); Princ Leopold v kolébce; Sedm úrodných a neúrodných let; Žehnající Panna Maria před královnou Alžbětou a princem Leopoldem; Beránci; Korunovaná Panna Maria se zeměkoulí u nohou; Císařovna Alžběta vede k trůnu prince Leopolda; Triumfální oblouk k poctě arcivévody Leopolda; Sv. Kateřina Sienská; Erb opata Placida, vše 1716; Ukřižování Ježíše Krista, 1717; Sv. Antonín Paduánský (tisk), 1735.

L: Dlabač 1, sl. 521–522; RSN 3, s. 545; Thieme-Becker 15, s. 363 (se soupisem díla a literatury); BL 1, s. 494 (s neúplným soupisem díla a literatury); K. Tučková, J. G. G., autor trompe-l’œil, 2005 (diplomová práce, FF MU, Brno, se soupisem díla, literatury a pramenů); Voit, s. 331 (se soupisem díla).

Gustav Novotný, Kateřina Tučková