Verze z 1. 3. 2015, 15:17, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HÁJÍČEK_Leopold_12.9.1862-4.5.1944)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HÁJÍČEK Leopold 12.9.1862-4.5.1944

Z Personal
Leopold HÁJÍČEK
Narození 12.9.1862
Úmrtí 4.5.1944
Povolání 38- Obchod, služby, cestovní ruch


Leopold HÁJÍČEK