Verze z 1. 3. 2015, 15:13, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HÁJEK_Jan_11.5.1954)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HÁJEK Jan 11.5.1954

Z Personal
Jan HÁJEK
Narození 11.5.1954
Povolání 53- Historik


Jan HÁJEK