Verze z 1. 3. 2015, 15:05, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HÁJKOVÁ_Vilemína_8.4.1872-23.11.1944)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HÁJKOVÁ Vilemína 8.4.1872-23.11.1944

Z Personal
Vilemína HÁJKOVÁ
Narození 8.4.1872
Úmrtí 23.11.1944
Povolání 78- Hudební interpret


Vilemína HÁJKOVÁ