Verze z 1. 3. 2015, 15:09, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HÖLZL_ze_Sternsteinu_Jan_1550)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HÖLZL ze Sternsteinu Jan 1550

Z Personal
Jan HÖLZL ze Sternsteinu
Narození 1550
Povolání 26- Bánský odborník nebo energetik


Jan HÖLZL ze Sternsteinu