Verze z 1. 3. 2015, 15:13, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HÖNIGSCHMID_Rudolf_25.1.1876-15.10.1967)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HÖNIGSCHMID Rudolf 25.1.1876-15.10.1967

Z Personal
Rudolf HÖNIGSCHMID
Narození 25.1.1876
Úmrtí 15.10.1967
Povolání

8- Ekolog nebo ochránce přírody 92- Umění - ostatní

73- Uměnovědec nebo historik umění


Rudolf HÖNIGSCHMID