Verze z 1. 3. 2015, 15:14, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HÖNIG_von_Hönigsberg_Israel_30.10.1724-19.1.1808)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HÖNIG von Hönigsberg Israel 30.10.1724-19.1.1808

Z Personal
Israel HÖNIG von Hönigsberg
Narození 30.10.1724
Úmrtí 19.1.1808
Povolání 38- Obchod, služby, cestovní ruch


Israel HÖNIG von Hönigsberg

Literatura