Verze z 1. 3. 2015, 14:17, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HÜBL_Franz_Joseph_10.2.1784-5.11.1863)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HÜBL Franz Joseph 10.2.1784-5.11.1863

Z Personal
Franz Joseph HÜBL
Narození 10.2.1784
Úmrtí 5.11.1863
Povolání

33- Odborník textilního nebo oděvního průmyslu

38- Obchod, služby, cestovní ruch


Franz Joseph HÜBL