Verze z 1. 3. 2015, 15:15, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HÜBL_Johann_Philipp_8.1.1749-23.7.1831)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HÜBL Johann Philipp 8.1.1749-23.7.1831

Z Personal
Johann Philipp HÜBL
Narození 8.1.1749
Úmrtí 23.7.1831
Povolání

33- Odborník textilního nebo oděvního průmyslu

38- Obchod, služby, cestovní ruch


Johann Philipp HÜBL