Verze z 1. 3. 2015, 14:48, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HÜBNER_Jan_Ferdinand_0.0.1669-18.10.1749)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HÜBNER Jan Ferdinand 0.0.1669-18.10.1749

Z Personal
Jan Ferdinand HÜBNER
Narození 0.0.1669
Úmrtí 18.10.1749
Místo úmrtí Praha
Povolání 29- Stavař


Jan Ferdinand HÜBNER

Literatura

Praha 2004; s. 254