Verze z 1. 3. 2015, 14:06, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HŮLKA_František_1851-1909)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HŮLKA František 1851-1909

Z Personal
František HŮLKA
Narození 1851
Úmrtí 1909
Povolání 37- Doprava, pošty, spoje


František HŮLKA