HÁJEK Adolf 17.6.1825-26.1.1915

Z Personal
Adolf HÁJEK
Narození 17.6.1825
Místo narození Rychmburk (dnes Předhradí, u Skutče)
Úmrtí 26.1.1915
Místo úmrtí Kolín
Povolání 44- Právník
72- Sportovec nebo činitel tělesné kultury
Citace Biografický slovník českých zemí 21, Praha 2018, s. 75

HÁJEK, Adolf, * 17. 6. 1825 Rychmburk (dnes Předhradí, u Skutče), † 26. 1. 1915 Kolín, sokolský funkcionář, cvičitel

Absolvoval gymnázium v Německém (dnes Havlíčkově) Brodu (1837–42, spolužák Bedřicha Smetany) a začal v Praze studovat na univerzitě práva. Poznal prospěšnost tělesných cvičení a 1843 začal docházet do ústavu R. Stephanyho, kde se stal pomocným cvičitelem. Od 1844 vedl kroužek studentských cvičenců, kteří 1847 utvořili Akademický spolek tělocvičný, ten během revoluce 1848 zanikl.

Po studiu nastoupil jako právní praktikant a od 1851 notář v Nasavrkách, věnoval se spolkové činnosti, od 1862 byl starostou obce. Po založení sokolské jednoty v Chrudimi se stal jejím náčelníkem. 1869 odešel jako notář do Kolína, kde nadále působil v Sokole: od 1870 náčelník, 1881 náměstek starosty a 1890–1900 starosta. Po vytvoření I. sokolské (Tyršovy) župy se 1884 stal jejím náčelníkem. Zúčastnil se šesti sokolských sletů, 1891 vedl na II. sletu cvičení šedesátníků na bradlech a na koni našíř. Působil i v dalších kolínských spolcích, v Okrašlovací jednotě a věnoval se organizační práci ve včelařském spolku, 1876 se stal starostou Spolku českomoravských včelařů. Rodný dům čp. 24 je označen pamětní deskou.

D: Prostocviky, 1864.

L: OSN 10, s. 754; OSND 2/2, s. 999; MSN 3, s. 31; KSN 5, s. 6; Labské proudy 10, 1915, č. 4, s. 1; č. 5, s. 2–4 (zpráva o pohřbu); Č., Nejstarší člen české obce sokolské, in: Zlatá Praha 32, 1915, č. 19, s. 224–225; A. V. Prágr, A. H., 1940; Z. Miškovská – J. Pejša, Dějiny kolínského Sokola, 1994, s. [27]; P. Kobetič, Osobnosti Chrudimska, s. 58; Z. Valjent, A. H. – první učitel tělesné výchovy českých vysokoškoláků?, in: Studia Kinanthropologica 12, 2011, č. 2, s. 128–133.

Miloslav Martínek