Verze z 1. 3. 2015, 15:15, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HAARDT_von_Hartenthu_Vincenc_13.8.1843-1.8.1914)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HAARDT von Hartenthurn Vinzenz 13.8.1843-1.8.1914

Z Personal
Vincenc HAARDT von Hartenthu
Narození 13.8.1843
Úmrtí 1.8.1914
Povolání 13- Geodet nebo kartograf


Vincenc HAARDT von Hartenthu