Verze z 1. 3. 2015, 15:13, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HABEL_Johann_(Jan)_16.7.1758-1815)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HABEL Johann (Jan) 16.7.1758-1815

Z Personal
Johann (Jan) HABEL
Narození 16.7.1758
Úmrtí 1815
Povolání 37- Doprava, pošty, spoje


Johann (Jan) HABEL