Verze z 1. 3. 2015, 14:12, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HABERZETTL_Josef_1900-1990)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HABERZETTL Josef 1900-1990

Z Personal
Josef HABERZETTL
Narození 1900
Úmrtí 1990
Povolání 87- Fotograf


Josef HABERZETTL