Verze z 1. 3. 2015, 14:12, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HABICH_Albert_Jakub_31.3.1866)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HABICH Albert Jakub 31.3.1866

Z Personal
Albert Jakub HABICH
Narození 31.3.1866
Povolání 35- Odborník sklářství nebo keramiky


Albert Jakub HABICH