Verze z 1. 3. 2015, 15:12, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HABICH_Hugo_Jan_1830-14.11.1893)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HABICH Hugo Jan 1830-14.11.1893

Z Personal
Hugo Jan HABICH
Narození 1830
Úmrtí 14.11.1893
Povolání 35- Odborník sklářství nebo keramiky


Hugo Jan HABICH