Verze z 1. 3. 2015, 14:05, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HABSBURKOVÉ)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HABSBURKOVÉ

Z Personal
HABSBURKOVÉ
Povolání 41- Prezident nebo člen panov./šlechtického rodu


HABSBURKOVÉ