Verze z 7. 7. 2021, 11:29, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HADRAVSKÝ František 15.3.1904-13.9.1987

Z Personal
František HADRAVSKÝ
Narození 15.3.1904
Místo narození Mohelnice
Úmrtí 13.9.1987
Místo úmrtí Kroměříž
Povolání 61- Pedagog
78- Hudební interpret
81- Divadel. ředitel nebo majitel div. společnosti
Citace Biografický slovník českých zemí 21, Praha 2018, s. 50

HADRAVSKÝ, František, * 15. 3. 1904 Mohelnice, † 13. 9. 1987 Kroměříž, pedagog, hudebník, divadelník

S rodiči se 1910 přestěhoval do Holešova, s nímž zůstal spojen celý život. Po maturitě na reálném gymnáziu a absolutoriu učitelského ústavu od 1924 učil na národních školách ve Všetulech (dnes Holešov) a od 1927 v Holešově. Po 1945 působil jako ředitel místních základních škol, po 1950 vedl odbor školství ONV, od 1955 učil na pedagogické škole pro vzdělávání učitelek mateřských škol a od 1960 na lidové škole umění. 1964 odešel do důchodu.

Soustavně se věnoval sborovému zpěvu a ochotnickému divadlu v Holešově. Dirigoval symfonický orchestr Sokola, který na počátku německé okupace převedl pod pěvecké sdružení Podhoran (od 1942 Pěvecko-hudební spolek Podhoran). Působil v něm jako kronikář, jednatel a sbormistr (1932–33, 1941–52, 1956–57, 1960–61) a nacvičil s ním řadu hudebních děl včetně skladeb B. Smetany, A. Dvořáka a F. Schuberta. Spoluzaložil Divadlo 6. května (1945), byl jeho kronikářem, jednatelem, předsedou a režisérem. S ochotnickým souborem připravil divácky vděčné hry, zejména operety, ale i operu V. Blodka V studni. Rovněž vedl divadelní orchestr, naposledy 1971 při operetě Na tý louce zelený. Za angažovanost v ochotnickém divadle obdržel od ministerstva kultury Zlatý odznak J. K. Tyla (1971).

D: Význam díla F. X. Richtra, in: Památce Františka Xavera Richtra (1. 12. 1709 – 12. 9. 1789), 1959, s. 17; Z historie pěveckého spolku Podhoran v Holešově 1861–1961, 1961, s. 5–26; 100 let českého ochotnického divadla v Holešově a 20 let Divadla 6. května, 1966; 20 let Divadla 6. května, in: Amatérská scéna 3, 1966, č. 7, s. 19; Úvod, in: František Šrámek 22. 11. 1895 – 26. 8. 1961, 1971, nestr.

L: J. Schneeweis – B. Struhala, Hudba na Holešovsku, 1942 (zvl. ot.); O. Fric, Vývoj hudební kultury na jihovýchodní Moravě, 1963, s. 73, 103, 189; S. Pumprla, Mnoho zdraví a spokojenosti. 75. narozeniny soudruha F. H., významného kulturního pracovníka, in: Zpravodaj města Holešova 1979, č. 2, s. 17; týž, Jubilant, in: tamtéž 1984, č. 1, s. 31; týž, Hudebník, dirigent a sbormistr, in: tamtéž 1992, č. 2, s. 11; A. Andrlík, Co dalo Holešovsko a Bystřicko kultuře 2, 1983, s. 5, 8, 12, 16; kol., Všetuly 1358–2008. Čas běží dál..., 2008, s. 11; kol., Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti, 2011, s. 16; J. Zapletal a kol., Ochotnické divadlo v Holešově (1866–1996) a Divadlo 6. května (1946–1996), 1996, passim.

P: Městské kulturní středisko, Holešov.

Zdeněk Fišer