Verze z 1. 3. 2015, 14:09, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HAGE_Josef_1765-1830)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HAGE Josef 1765-1830

Z Personal
Josef HAGE
Narození 1765
Úmrtí 1830
Povolání 69- Knihtiskař nebo typograf


Josef HAGE