HAIS Ivo 5.7.1918-25.10.1996

Z Personal
Ivo HAIS
Narození 5.7.1918
Místo narození Praha
Úmrtí 25.10.1996
Povolání 3- Chemik nebo alchymista
16- Farmakolog nebo farmaceut
61- Pedagog
Citace Biografický slovník českých zemí 21, Praha 2018, s. 69

HAIS, Ivo, * 5. 7. 1918 Praha, † 25. 10. 1996, biochemik

Pocházel z rodiny s širokými kulturními zájmy; matka Julie, roz. Tůmová, byla výtvarnice, její sestra herečka a překladatelka Zdenka Mathesiová. H. vystudoval reálné gymnázium a medicínu v Praze (MUDr. 1947). Po uzavření vysokých škol za protektorátu absolvoval abiturientský kurz na průmyslové škole, pracoval v nemocnici Na Bulovce a později ve Fragnerově továrně v Dolních Měcholupech (dnes Praha), kde se podílel na výrobě prvního českého penicilinu a poznal aktuální metody biochemického výzkumu. 1947–48 absolvoval studijní pobyt na University College v Londýně, zde se seznámil s metodou chromatografie; z politických důvodů byl předčasně povolán do vlasti. Po návratu nastoupil do Výzkumného a kontrolního ústavu SPOFA, zabýval se vylučováním aminokyselin močí a výzkumem riboflavinu, studoval chemii lidského potu, v němž objevil kyselinu urokanovou. Zároveň byl i nehonorovaným asistentem Farmakologického ústavu Lékařské fakulty (LF) UK v Praze. 1961 přešel na LF UK do Hradce Králové jako vedoucí katedry lékařské chemie a biochemie. 1965 se habilitoval. Po sovětské okupaci 1968 musel opustit vedení katedry a o dva roky později nastoupil na Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové. Pokračoval ve výzkumu, ale nemohl přednášet; profesorem byl jmenován až 1990. S manželkou, lékařkou Milenou, roz. Karáskovou, měl dvě dcery. Pohřben je v historické části pražských Olšanských hřbitovů.

H. patřil k průkopníkům moderních metod v biochemii, zejména chromatografii. Jeho publikace Papírová chromatografie (1952) byla přeložena do pěti jazyků. Navázal na ni Bibliografií papírové chromatografie (1960). Od 1959 redigoval časopis Journal of Chromatography. Zejména v sedmdesátých a osmdesátých letech studoval působení farmak v organismu a vliv různých faktorů na enzymové aktivity. Publikoval studie z biochemie a fyziologie; jeho bibliografie čítá na tři sta titulů. V závěru života se věnoval historii medicíny (Český farmaceutický výzkum v době 2. svět. války a po ní, 1994). Byl všestranným aktivním sportovcem, ve volném čase se zabýval také poezií a výtvarným uměním (grafika, řezbářství), spolupodílel se na založení Galerie Na Mostě v objektu hradecké farmaceutické fakulty.

L: Chemické listy 82, 1988, s. 1112–1115; Kdo je kdo 1991/92, s. 240–241; ČBS, s. 181; Tomeš 1, s. 396–397; K. Macek, Prof. MUDr. I. H., CSc. zemřel, in: ČLČ 136, 1997, č. 4, s. 132; J. Dršata, Za profesorem MUDr. I. H., CSc., in: Československá fyziologie 46, 1997, č. 1, s. 42; L. Chrobák, Medicinské historky z Královéhradecka, 2007, s. 27–29; S. Káš, Biochemik, farmakolog, výtvarník a básník profesor I. H., in: Praktický lékař 90, 2010, č. 12, s. 738–740.

Ref: Bibliografie dějin Českých zemí

Jiří Martínek