HAJNÝ Emanuel Jan 27.12.1891-1972

Z Personal
Emanuel Jan HAJNÝ
Narození 27.12.1891
Místo narození Žďár nad Sázavou
Úmrtí listopad 1972
Místo úmrtí New York (USA)
Povolání 42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ
45- Voják nebo partyzán
Citace Biografický slovník českých zemí 21, Praha 2018, s. 103

HAJNÝ, Emanuel Jan, * 27. 12. 1891 Žďár nad Sázavou, † listopad 1972 New York ? (USA), diplomat

Syn Emanuela H. a Rózy, roz. Kratochvílové. Absolvoval měšťanku a obchodní školu, 1910–11 sloužil jako jednoroční dobrovolník u tyrolských myslivců. 1912–14 pracoval jako korespondent u firmy Kornel & Mandel v Moskvě; ještě před začátkem první světové války podnikl studijní cestu na Sibiř, do Číny a Austrálie. Tam byl na téměř dva roky internován, než v prosinci 1916 vstoupil jako dobrovolník do australské armády, s níž se zúčastnil vylodění v Soluni. 1917–19 sloužil v československých legiích v Srbsku a Francii (účastnil se mj. bojů u Vouziers) a později v československé armádě (naposledy jako nadporučík), 1919 byl přijat jako adjunkt na ministerstvo zahraničních věcí, 1921 povýšen do funkce atašé, 1923–26 přidělen jako vicekonzul do australského Sydney. Odtud podnikl jako první československý diplomat cestu na francouzské Tahiti, kde se tehdy z iniciativy Miloše Řivnáče vytvořila česko-slovenská kolonie. H. navrhl založení honorárního konzulátu, jenž tam byl 1930 zřízen. V lednu 1928 se H. oženil s Marií, roz. Skalickou.

Po návratu do ústředí krátce pracoval jako vrchní ministerský komisař v oddělení IV/4 národohospodářské sekce, 1928 byl ve stejné hodnosti přeložen ke generálnímu konzulátu do New Yorku, kde od 1931–38 zastupoval jako konzul II. třídy vedoucího úřadu. V březnu 1939 byl vyslán opět do New Yorku, aby se podílel na organizování výstavby československého pavilonu pro světovou výstavu. V USA zůstal i po německé okupaci českých zemí a zapojil se do vznikajícího odboje. Působil v New Yorku a Washingtonu, naposledy jako odborový / legační rada velvyslanectví, odkud byl odvolán až koncem1946, kdy byl jmenován generálním konzulem v Hamburku. Měl na starosti dodávky pomoci do ČSR v rámci akce UNRRA. V březnu 1948 na úřad rezignoval a žil v exilu, 1956 získal občanství USA, kde působil v emigrantských organizacích. Byl nositelem několika srbských vyznamenání a československé medaile Za zásluhy I. stupně (1947).

D: Na ostrovech Francouzské Oceanie, in: Československá emigrace 3, 1928, č. 12, s. 2–7.

L: J. Dejmek, Diplomacie Československa 2, 2013, s. 75; P. Kreisinger, Češi a Slováci v Austrálii v první polovině 20. století a jejich účast ve světových válkách, 2018, passim; J. Martínek, Geograf a cestovatel Jiří Daneš, 2017, s. 123, 130, 135; http://tahiti-cz.webnode.cz/emanuel-hajny/ (stav k 19. 10. 2017).

P: http://ssdmf.info/ (evidence sociálního pojištění v USA, stav k 19. 10. 2017).

Jindřich Dejmek