HALLA Karel 29.3.1876-7.9.1939: Porovnání verzí

Z Personal
Řádka 25: Řádka 25:
  
 
[[Kategorie:1876]]
 
[[Kategorie:1876]]
[[Kategorie:Jaroměř
+
[[Kategorie:Jaroměř]]
 
[[Kategorie:1939]]
 
[[Kategorie:1939]]
 
[[Kategorie:Praha
 
[[Kategorie:Praha

Verze z 28. 3. 2020, 19:30

Karel HALLA
Narození 29.3.1876
Místo narození Jaroměř
Úmrtí 7.9.1939
Místo úmrtí Praha
Povolání 42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ
Citace Biografický slovník českých zemí 21, Praha 2018, s. 131-132

HALLA, Karel, * 29. 3. 1876 Jaroměř, † 7. 9. 1939 Praha, diplomat

Pocházel z rodiny lékárníka, českého poslance a starosty Jaroměře Karla H. (1838–1900). Vystudoval konzulární akademii ve Vídni (1900) a až do 1918 pracoval v rakousko-uherské konzulární službě. Jeho prvním působištěm (jako atašé) se stal tehdy ještě osmanský Skadar, 1903–07 byl vicekonzulem v Teheránu, kde 1906–07 vedl jako chargé d’affaires i rakousko-uherské vyslanectví, poté byl vicekonzulem v Drači. Od ledna 1912 konzulem v Monastiru (dnes Bitola, Makedonie), od listopadu 1913 opět již v albánském Skadaru, odkud v srpnu 1915 uprchl před černohorskými vojsky. Počátkem 1916 byl krátce zařazen do úřadu vojenského guvernéra rakousko-uherské armády v okupovaném Bělehradě, poté působil až do konce války znovu jako konzul v Rakouskem okupovaném Skadaru.

V březnu 1919 vstoupil, jako jeden z nemnoha rakouských úředníků, do československé diplomacie a již v červnu byl vyslán jakožto první delegát československé vlády do Belgie, kde vedl úřad až do příjezdu prvního vyslance K. Mečíře. 1920–22 zastával místo legačního rady vyslanectví ve Washingtonu, jež vedl po odjezdu J. Masaryka několik měsíců jako chargé d’affaires. Pro neshody s novým titulářem B. Štěpánkem se vrátil do Evropy a pracoval v pražském ústředí. V létě 1924 odjel jako první diplomatický delegát československé vlády s titulem mimořádný vyslanec a zplnomocněný ministr do Číny, kde zastupoval ČSR do září 1928; následně byl do října 1931 vyslancem v Tokiu (Japonsko), v němž se snažil zejména o propagaci československých průmyslových výrobků, 1929 podnikl přednáškové turné po Japonsku. 1932–35 působil v ústředí ministerstva zahraničních věcí v Praze, nejprve ve II. sekci, později jako přednosta prezidia. 1935–37 byl vyslancem v Turecku (turečtinu ovládal již z předválečné doby), kde přispíval k úzké spolupráci ČSR a Malé dohody s Balkánským svazem; po návratu z Ankary do Prahy odešel do penze.

L: Kolář Elity, s. 78; I. Bakešová, Československo a Čína 1918–1949, 1997, rejstřík; J. Dejmek, Diplomacie Československa 2, 2013, s. 77–78.

Jindřich Dejmek[[Kategorie:Praha