Verze z 1. 3. 2015, 14:05, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HAMAL_Karel_1877)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HAMAL Karel 1877

Z Personal
Karel HAMAL
Narození 1877
Povolání 31- Potravinář


Karel HAMAL