Verze z 1. 3. 2015, 14:09, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HAMMERL_Jan_Michal_1690-1736)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HAMMERL Jan Michal 1690-1736

Z Personal
Jan Michal HAMMERL
Narození 1690
Úmrtí 1736
Povolání 75- Sochař nebo medailér


Jan Michal HAMMERL