Verze z 12. 2. 2021, 10:26, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky) (Holoubková přesunul stránku HANAMANN Josef 1837-1920 na HANAMANN Josef 5.9.1837-5.11.1920)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HANAMANN Josef 5.9.1837-5.11.1920

Z Personal
Josef HANAMANN
Narození 5.9.1837
Místo narození Josefov (dnes Jaroměř)
Úmrtí 5.11.1920
Povolání 21- Odborník rostlinné výroby
Citace Biografický slovník českých zemí 22, Praha 2019, s. 164-165

HANAMANN, Josef, * 5. 9. 1837 Josefov (dnes Jaroměř), † 5. 11. 1920, agrochemik, odborný spisovatel

Syn josefovského magistrátního rady Josefa H. a jeho manželky Francisky. Studoval na nižším gymnáziu a vyšší reálce, tři roky na pražské polytechnice a 1856–58 na univerzitě v Mnichově. V Lipsku získal doktorát (PhDr.) a na několika místech v Německu praktikoval v pivovarech i moderních laboratořích. Sbíral další zkušenosti v pivovarech v Čechách a ve Vídni, cestoval po Francii, Spojeném království a Německu. 1858 vstoupil do služeb Schwarzenbergů. Nejdřív pracoval jako praktikant a asistent v keramické továrně v Chlumčanech (u Plzně). 1864 byl pověřen zařízením laboratoře, vzápětí povýšené na hospodářsko-chemickou výzkumnou a zkušební stanici v Lovosicích, jejímž správcem a ředitelem se stal. K ruce měl J. Breitenlohnera a později L. Kouřimského. Současně dozíral na kvalitu výroby v pivovarech a cukrovarech na velkostatcích zaměstnavatele, v laboratoři testoval hnojiva, krmiva a osiva. Napsal německy a česky na sto publikací týkajících se meteorologie, hydrologie a léčivých pramenů, pedologie, pěstování rostlin, chovu hospodářských zvířat, sladovnictví, pivovarnictví, cukrovarnictví a vinařství. Příspěvky zveřejňoval v Časopisu pro průmysl chemický a Zeitschrift für das landwirtschaftliche Versuchswesen in Oesterreich (kde otiskoval zprávy o činnosti laboratoře). 1869 se oženil s Josefinou, roz. Ritterovou, a spolu vychovali syny Franze, Josefa a Karla a dcery Marii a Idu. Do penze odešel 1909.

D: výběr: Die Fortschritte im Brauwesen auf den hochfürstl. Schwarzenberg’schen Gütern in Böhmen. Eine Darstellung der belangreichsten Erfahrungen, zeitgemässen Verbesserungen und der neuesten Fortschritte im Brauwesen als ein Beitrag zur Hebung und Förderung der Bierbrauerei, 1873; Sechsjährige Vegetations- und Düngungsversuche in Verbindung mit meteorologischen Beobachtungen und Bodenanalysen angestellt an der Fürst zu Schwarzenberg’schen chem. Versuchsstation in Lobositz, 1873; Beiträge zur Kenntniss der Ackererden, 1875 (s L. Kouřimským); Ueber die chem. Zusammensetzung verschiedener Schichtenstufen der böhm. Kreideformation, 1880; Hundert Analysen böhmischer Gersten, 1884–89; Über die chemische Zusammensetzung verschiedener Ackererden und Gesteine Böhmen’s und über ihren agronomischen Werth, 1890 (česky jako: O lučebném složení různých ornic a hornin českých a jejich hospodářské ceně, 1893); Beiträge zur Geschichte des Bieres, 1892; Die chemische Beschaffenheit der fliessenden Gewässer Böhmens. I. Hydrochemie des Egerflusses, 1894 (česky jako: Lučebná povaha tekoucích vod českých. I. Hydrochemie Ohře, 1896); Die Conservirung des Stallmistes, 1896; Die klimatischen Verhältnisse von Lobositz auf Grundlage dreissigjähriger meteorologischer Beobachtungen der fürstl. Schwarzenberg’schen landwirthschaftlich-chemischen Versuchsstation Lobositz, 1896; Die chemische Beschaffenheit der fliessenden Gewässer Böhmens. II. Hydrochemie der Elbe und ihrer Zuflüsse aus den nördlichen und östlichen Theilen des Landes, sowie einiger Zuflüsse aus dem nordlichen Flügel des Erzgebirges, 1898 (česky jako: Lučebná povaha tekoucích vod českých. II. Hydrochemie Labe s jeho přítoky ze severních a východních částí země, jakož i několika přítoky ze severovýchodního křídla Rudohoří, 1899); Lysimeterversuche des Jahres 1899, 1899; Vereinfachte Methode der Phosphorsäurebestimmung mittelst Molybdänlösungen, 1900; Culturgefässversuche aus dem Jahre 1899, 1900; Der Einfluss der meteorologischen Factoren auf das Gedeihen der Zuckerrübe und Braugerste, 1901; Über die Bodenbeschaffenheit und das Nährstoffcapital böhmischer Ackererden, 1902 (česky jako: O povaze půdy a živinném kapitálu českých ornic, 1904); Ergebnisse mehrjähriger Düngungsversuche und Prüfung der Methode Sigmond-Schlösing, 1908.

L: HSN 1, s. 923; OSN 28, s. 534; MSN 3, s. 56; V. Vilikovský, Výzkumné stanice zemědělské v Česko-Slovensku od svého vzniku do konce 19. století, in: Časopis pro dějiny venkova 26, 1939, s. 20–21; MSB 1, s. 192; L. Skala, Naši předchůdci. Biografický slovník českého zemědělství a venkova 1, 1993, s. 133–134.

P: SOA, Třeboň, oddělení Český Krumlov, Schwarzenberská ústřední správa České Budějovice, kart. 329, služební záznamky Josef Fischer.

Gustav Novotný