Verze z 1. 3. 2015, 15:05, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HANAMANN_Josef_1837-1920)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HANAMANN Josef 5.9.1837-5.11.1920

Z Personal
Josef HANAMANN
Narození 1837
Úmrtí 1920
Povolání 21- Odborník rostlinné výroby


Josef HANAMANN