Verze z 1. 3. 2015, 15:05, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HANAVY_z_Gertuda_1806-1882)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HANAVY z Gertuda 1806-1882

Z Personal
Gertuda HANAVY z
Narození 1806
Úmrtí 1882
Povolání 41- Prezident nebo člen panov./šlechtického rodu


Gertuda HANAVY z