Verze z 1. 3. 2015, 15:08, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HANAVY_z_Vilém_1836-1902)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HANAVY z Vilém 1836-1902

Z Personal
Vilém HANAVY z
Narození 1836
Úmrtí 1902
Povolání

41- Prezident nebo člen panov./šlechtického rodu

27- Hutník nebo metalurg


Vilém HANAVY z