Verze z 1. 3. 2015, 15:09, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HANDSCHEIN_Jan_1833)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HANDSCHEIN Jan 1833

Z Personal
Jan HANDSCHEIN
Narození 1833
Povolání

76- Malíř, iluminátor, ilustrátor nebo grafik

88- Umělecký řemeslník


Jan HANDSCHEIN