Verze z 1. 3. 2015, 15:05, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HANEL_Adolf_27.8.1838-24.5.1879)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HANEL Adolf 27.8.1838-24.5.1879

Z Personal
Adolf HANEL
Narození 27.8.1838
Úmrtí 24.5.1879
Povolání 40- Hospodářství - ostatní


Adolf HANEL