Verze z 17. 2. 2021, 15:26, kterou vytvořil Holoubková (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HANKE Emil 20.8.1892-24.10.1962

Z Personal
Emil HANKE
Narození 20.8.1892
Místo narození Valkeřice (u Děčína)
Úmrtí 24.10.1962
Místo úmrtí Kaufering (Německo)
Povolání 31- Potravinář
Citace Biografický slovník českých zemí 22, Praha 2019, s. 187

HANKE, Emil, * 20. 8. 1892 Valkeřice (u Děčína), † 24. 10. 1962 Kaufering (Německo), mlékárenský odborník

Pocházel z rodiny rolníka Františka H. a Anny, roz. Redlichové. 1913 maturoval na reálném gymnáziu v Děčíně. Vysokou školu zemědělskou absolvoval ve Vídni. Během první světové války narukoval a strávil čtyři roky na frontě. Vzdělání završil na univerzitě v hesenském Gießenu (PhDr. 1922) a doktorátem technických věd na německé technice v Praze (1925). V letech 1919–25 vyučoval zootechniku na Vyšší hospodářské škole v České Lípě, od 1925 řídil zemědělské učiliště ve Frýdlantu v Čechách. 1926 se habilitoval z oboru mlékárenství a působil jako soukromý docent zemědělského oddělení pražské německé techniky se sídlem v Děčíně-Libverdě. Ve třicátých letech podnikl několik studijních cest do Evropy a účastnil se mezinárodních mlékárenských kongresů. Pracoval v odborných korporacích, komisích a spolcích v oblasti mléčného hospodářství, byl členem představenstva Zemědělské rady pro Čechy, předsedal československému sdružení Deutsche milchwirtschaftliche Hauptvereinigung. Kromě středoškolské učebnice publikoval řadu statí v odborných časopisech. 1931–39 redigoval odborný časopis Milchwirtschaftliche Mitteilungen für die Tschechoslowakische Republik, 1939–42 ve Vídni vydávaný Milchwirtschaftliche Zeitung für den Alpen-, Sudeten- und Donauraum.

D: Besondere Tierzuchtlehre, Wien 1925.

L: Birk, s. 127; B. Mansfeld, Průvodce světem techniky. Biografická část, 1938, s. 33; BL 1, s. 528; J. Boehm-Pilsen, Die deutsche technische Hochschule in Prag, München 1991, s. 246.

P: SOA, Litoměřice, Sbírka matrik Severočeského kraje N, I-N, sig. 176/8, fol. 169; Archiv ČVUT, Praha, dokumentace.

Marie Makariusová