Historie verzí stránky „HANUŠOVÁ Dora 20.8.1841-2.12.1920“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace