Verze z 1. 3. 2015, 15:08, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HANUŠ_Jan_1843-1896)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HANUŠ Jan 1843-1896

Z Personal
Jan HANUŠ
Narození 1843
Úmrtí 1896
Povolání

61- Pedagog

6- Botanik


Jan HANUŠ