Verze z 1. 3. 2015, 15:17, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HANUŠ_Prokop_Jiří_1.6.1901-1.8.1955)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HANUŠ Prokop Jiří 1.6.1901-1.8.1955

Z Personal
Prokop Jiří HANUŠ
Narození 1.6.1901
Úmrtí 1.8.1955
Povolání

61- Pedagog

22- Odborník živočišné výroby


Prokop Jiří HANUŠ