Verze z 1. 3. 2015, 14:08, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HANUSZ_Jan_1857-1887)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HANUSZ Jan 1857-1887

Z Personal
Jan HANUSZ
Narození 1857
Úmrtí 1887
Povolání

55- Jazykovědec

61- Pedagog


Jan HANUSZ