Verze z 1. 3. 2015, 15:15, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HARRACH_Ernst_Christoph_29.5.1757-14.12.1838)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HARRACH Ernst Christoph 29.5.1757-14.12.1838

Z Personal
Ernst Christoph HARRACH
Narození 29.5.1757
Úmrtí 14.12.1838
Povolání

14- Hydrolog 41- Prezident nebo člen panov./šlechtického rodu

39- Organizátor veřej. Zdravot. nebo soc. péče


Ernst Christoph HARRACH