Historie verzí stránky „HASSINGER Hugo 8.11.1877-13.3.1952“

Z Personal

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace