Verze z 1. 3. 2015, 15:09, kterou vytvořil Biography (diskuse | příspěvky) (HASSOLD_Fritz_7.2.1894-1945)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

HASSOLD Fritz 7.2.1894-1945

Z Personal
Fritz HASSOLD
Narození 7.2.1894
Úmrtí 1945
Povolání

44- Právník

42- Činitel ústř. státních orgánů a zemských správ


Fritz HASSOLD